Home / Meedoen / Meedoen voor partners / gemeenten


Meedoen voor partners / gemeenten

De BeestenBende is een initiatief dat kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar heel pakkend aanspreekt op de problematiek van zwerfafval. De BeestenBende daagt, liefst in nauwe samenwerking met basisscholen, de kinderen uit om hun eigen buurt schoon te houden. De kinderen lopen één keer per maand (hoe vaker, hoe beter natuurlijk) in teams om hun eigen buurt schoon te houden. Deze teams bestaan uit circa vijf leden en een volwassen begeleider.


Werkt het?

Ja, De BeestenBende werkt, zo blijkt onder andere uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen - zeker waar het gaat om de houding en het toekomstige gedrag van de kinderen. Niet zo gek, want de kinderen voelen zich de held van hun buurt én zien ook echt iets veranderen in hun eigen leefomgeving. Bovendien: de hele buurt, de hele stad ziet de jonge helden aan het werk en het goede voorbeeld geven. Goed voorbeeld doet goed volgen! Ook de lokale media tonen trouwens altijd veel belangstelling voor het initiatief, wat natuurlijk weer bijdraagt aan bewustwording bij andere (buurt)bewoners.

De evenementen die de kinderen meemaken, bijvoorbeeld in hun eigen gemeente of in het Dolfinarium , zijn altijd weloverwogen samengesteld en sluiten daardoor perfect aan bij de belevingswereld van de kinderen. Ook dat zorgt voor grote aantrekkingskracht op de kinderen en versterkt het terechte gevoel dat hun werk echt van waarde is. Met als hoogtepunt: de Grote BeestenBende-dag, in het Dolfinarium, elk jaar weer met ruim duizend kinderen en hun begeleiders. 

Succesvol concept

De BeestenBende is intussen een bekroond concept, dat al jaren succesvol is, in heel Nederland. De uitvoering ligt bij een ervaren team mensen rond bedenker Paul Ubachs, dat alle werkzaamheden volledig uitvoert – van de schoolbezoeken om de kinderen lid te maken en de centrale ledenadministratie tot het bedenken en organiseren van alle events en perscontact. Dankzij de centrale aanpak voor meerdere gemeenten, kan De BeestenBende rekenen op hoogkwalitatieve uitvoering en zijn de kosten intussen voor deelnemende gemeenten toch zo laag mogelijk.   

Wat kan De BeestenBende voor u betekenen? 

Voor gemeenten

De BeestenBende pakt zwerfafval structureel aan: door kinderen al op de basisschool bewust te maken van de gevolgen van zwerfafval, leren zij al vroeg hoe het wél moet en zijn zij zich er al vóór de puberteit van bewust dat je rommel gewoon in de afvalbak gooit. Dat is een lange-termijn aanpak, die uitgaat van beproefde methoden van gedragsverandering. En dat die verandering in gedrag te verwachten valt, dat onderstrepen diverse wetenschappelijke onderzoeken.

Vergoeding via Nedvang

De BeestenBende is een concept dat aan de criteria van Nedvang voldoet en u kunt de inzet van De BeestenBende dan ook volledig vanuit de Nedvang-vergoeding betalen. Diverse Nederlandse gemeenten hebben de subsidie (1,19 per inwoner) inmiddels mede ingezet voor dit initiatief.

Voor andere organisaties 

Ook als u geen gemeentelijke organisatie bent, kunt u het initiatief nemen om De BeestenBende naar uw woon/werkomgeving te halen. Zo hebben wooncorporaties en sinds kort ook zorggroepen gekozen voor De BeestenBende, als aanjager van sociale cohesie. Met kinderen in de rol van buurthelden, zijn er nu in enkele gemeenten volop initiatieven op gang gekomen die bijdragen aan de leefbaarheid van de deelnemende buurten. In Leiden bijvoorbeeld, werkt De BeestenBende samen met zorggroep Florence. Samen met De BeestenBende organiseren zij boeiende ontmoetingen tussen generaties. Zo blijven mensen die zorg nodig hebben midden in het leven staan en leren de kinderen spelenderwijs heel veel over hun buurtgenoten. Niet voor niets luidt ons motto: het leukste leefbaarheidsproject van Nederland!

Contact 

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om De BeestenBende in uw gemeente te starten? Vraag het gratis informatiepakket aan door te mailen naar michele@mijnbeestenbende.nl.