Home / Veelgestelde vragen


Kinderen / Ouders Schooldirecteuren en leerkrachten Partners / Gemeenten

Veelgestelde vragen - door partners / gemeenten


 • Wat is De BeestenBende?

  De BeestenBende is een speciale club voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar die helpen bij het schoonhouden van hun eigen buurt. Inmiddels zijn al meer dan 10.000 kinderen lid (geweest) van deze club. 

 • Waarom heet het dan BeestenBende?

  Zoals de dierenverzorgers in het Dolfinarium verantwoordelijk zijn voor het park en de dieren, zo voelen de leden van De BeestenBende zich verantwoordelijk voor hun buurt. Zij zorgen er samen met hun team voor dat het in hun buurt geen ‘beestenbende’ wordt.

 • Waarom is dit initiatief genomen?

  Zwerfafval staat stevig in de top 3 van grootste ergernissen onder de Nederlandse bevolking. Daar komt bij dat het opruimen van zwerfafval jaarlijks ongeveer 250 miljoen euro kost.

  De BeestenBende is opgericht om kinderen te betrekken bij het aanpakken van zwerfafval en het onderwerp ‘zwerfafval’ leuk te maken. Als we kinderen al op jonge leeftijd betrekken bij de zwerfafvalproblematiek, zal de kans dat ze op latere leeftijd zelf afval op de grond gooien enorm afnemen.  

 • Wat gebeurt er allemaal als je lid bent van De BeestenBende?

  Zodra de teams zijn samengesteld en aangemeld, krijgen ze de materialen (outfits en knijpers) geleverd. Samen met de volwassen begeleider (meestal een ouder) trekken ze er minimaal één keer per maand op uit om hun eigen buurt schoon te houden. Als dank voor al hun inzet maken BeestenBende-leden regelmatig speciale BeestenBende-evenementen mee.  

 • Hoe vaak gaan BeestenBende-leden op pad?

  Als de teams eenmaal zijn samengesteld, krijgen alle kinderen hun speciale outfits, maar natuurlijk ook knijpers en afvalzakken. De bedoeling is dat ze er minimaal één keer per maand op uit trekken, samen met hun groepje, onder begeleiding van een of meer ouders. 

 • Wat is de beloning?

  Verdeeld over het schooljaar zijn er exclusieve evenementen op lokaal of nationaal niveau die speciaal voor BeestenBende-leden worden georganiseerd. Zoals een bezoek aan het Dolfinarium Harderwijk, een rondleiding op het politiebureau en de première van een gave film.  

 • Waarom werkt De BeestenBende samen met het Dolfinarium?

  Net zoals de mensen in het Dolfinarium zorgen voor het welzijn van de zeezoogdieren, zorgen BeestenBenders voor het welzijn van hun eigen buurt en de dieren die daar in leven. Het Dolfinarium en De BeestenBende vinden elkaar op het vlak van het milieu en de drang om daar samen zorg voor te dragen. Het Dolfinarium roept mensen op om de natuur te beschermen en geen afval zomaar op de grond te gooien. Een van de grootste bedreigingen voor zeedieren is namelijk afval dat via rivieren in zee terecht komt. 

 • Waar zijn BeestenBende-leden te vinden?

  De BeestenBende bestaat inmiddels tien jaar en is op dit moment in twaalf Nederlandse gemeenten actief: Cuijk, Doetinchem, Geldrop-Mierlo, Hengelo, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Oss, Velsen, Wijchen, Winterswijk en Zwijndrecht.

 • Werkt het?

  Ja, De BeestenBende werkt. Zo blijkt onder andere uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen dat De BeestenBende wel degelijk effect heeft op de houding en het gedrag van deelnemers én op dat van hun omgeving. Niet zo gek natuurlijk, want De BeestenBende speelt bewust  in op de belevingswereld van kinderen en maakt zwerfafval en het opruimen ervan relevant voor hen.

  Ook lokale media tonen trouwens altijd veel belangstelling voor De BeestenBende, wat natuurlijk weer bijdraagt aan bewustwording bij andere bewoners en gebruikers. 

 • Waarin verschilt De BeestenBende van reguliere educatieprogramma's op het gebied van zwerfafval?

  Veel educatieprogramma’s proberen het gedrag van mensen te veranderen door puur op kennis en bewustwording te sturen. Wil je het echter relevant maken voor (jonge) mensen om het gewenste gedrag te ontwikkelen, dan moet je verder kijken dan kennis en bewustwording alleen. Er is namelijk een reeks aan cruciale factoren, zo weten we uit de gedragspsychologie, die gewenst gedrag rond zwerfafval nadrukkelijk beïnvloeden. De BeestenBende speelt bewust en gestructureerd in op ál die factoren. 

  De BeestenBende heeft bovendien niet alleen directe invloed op de leden zelf, maar raakt op een structurele manier ook de hele ‘community’ er omheen. De hele buurt ziet de kinderen het goede voorbeeld gegeven. En goed voorbeeld doet goed volgen! 

 • Waar kan ik meer informatie vinden over de gedragspsychologische technieken achter De BeestenBende?

  De BeestenBende speelt in op meerdere gedragspsychologische principes. Onderaan de pagina is ‘Het Geheim van De BeestenBende’ te vinden, hierin staan we kort stil bij de drie belangrijkste principes en de theorie erachter. 

 • Kan ik het geld niet beter gebruiken om bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en dak- en thuislozen aan (betaald) werk te helpen?

  Dat gaat om een andere keuze, gericht op het bereiken van andere doelen. Als je op korte termijn een schonere stad wilt en (volwassen) mensen aan het werk wilt helpen, zou je je inderdaad heel goed kunnen richten op mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en dak- en thuislozen. Maar wat als je wilt werken aan de structurele houding en het gedrag van toekomstige generaties, met langdurige, aangetoonde effecten? Dan is het interessant om je te richten op kinderen (en hun ouders) en inzet van De BeestenBende te overwegen.

 • Wie is verantwoordelijk en hoelang duurt het project?

  Binnen de deelnemende gemeenten valt De BeestenBende normaliter onder de verantwoordelijkheid van de betreffende wethouder. Ons bureau verzorgt de volledige uitvoering in nauwe samenwerking met een projectverantwoordelijke binnen de gemeente. 

  In de Beestenbende-gemeenten loopt het project al meerdere jaren. Uit ervaring weten wij dat het project al binnen een aantal weken na de start volop belangstelling trekt, zowel van burgers als van media. Desgewenst kan een gemeente starten met een proefproject van ongeveer 5-6 maanden. Op basis van die ‘pilot' kan ons bureau, in samenwerking met de gemeente,  eenvoudig vaststellen wat de mogelijkheden en uitdagingen zijn voor een vervolg.